Pravidelné bohoslužby

NE- 8:00

ČT- 18:00 (zimní čas), 18:30 (letní čas)

PÁ- 18:00 (zimní čas), 18:30 (letní čas)

Při mši sv. je povinnost mít respirátor.

 Tento týden bude mše sv. jen v neděli 26.9.